Uddannelse

Gennem et KENOX uddannelsesforløb implementeres de bedst egnede, højest kvalificerede uddannelsesmodeller for virksomhedens medarbejdere. Vores uddannelsesekspertise garanterer, at vores brugerdefinerede uddannelsesprogrammer, møder virksomhedens ønsker og behov. Uddannelsesforløb bliver tilrettelagt ud fra hvad virksomheden har behov for, fremfor hvad der kunne være rart at have, samtidig med at undervisningen finder sted i øjenhøjde for at sikre at udbyttet har en langtidseffekt. Vores uddannelsesforløb vil altid tage afsæt i en operationel tilgang, således at teoretisk viden vil blive indkapslet i en operationel forståelsesramme. KENOX tilbyder både korte og lange uddannelsesforløb.

Ved at vælge et uddannelsesprogrammet gennem KENOX, så sikre vi virksomheden at indholdet i uddannelsen opfylder de fokuspunkter som er konkretiseret gennem virksomhedsanalysen og/eller screeningsforløbet.