Offshore

Højrisikoindustrier som luftfart samt olie- og gasindustrien har opnået eksemplarisk sikkerhed. Af primære årsager kan nævnes de positive holdninger til sikkerhed, og den effektiv drift af styresystemer og sikkerhedssystemer. Sikkerhedskulturen er en vigtig forklaring på, hvorfor sådanne organisationer klarer sig godt. Den proaktive kultur udvikler sig stadig i retning af et forøget fokus på human factors and errors, hvilket stiller krav om at der bliver set nærmere på den menneskelige pålidelighed inden for områder hvor der er stor risici og konsekvenser forbundet med menneskelig fejl.

Da KENOX har en solid forståelse for højrisikoindustriens behov, så kan KENOX tilbyde professionel virksomhedsrådgivning, personvurdering af menneskelig pålidelighed, samt supplere med indsigtsrig træning og uddannelse.